Maak je keuze

Hypotheekrenteaftrek bij einde relatie

02 feb 2015

Het verbreken van een relatie komt vaak voor. In veel van deze gevallen is sprake van een koopwoning. De Belastingdienst betaalt mee aan de woonlasten via de hypotheekrenteaftrek. Na het beëindigen van de relatie wordt de fiscale wetgeving ingewikkeld. In de praktijk gaat dit dan ook vaak mis. In deze blog ga ik verder in op deze problematiek voor samenlevers aan de hand van een concrete casus.

De situatie

Johan en Maxime hebben in 2005 samen een huis gekocht. In 2009 is hun tweeling Kim en Lilian geboren. De huidige waarde van de woning is € 175.000 en de hypothecaire schuld bedraagt €  225.000 (4,5% rente). Johan verdient € 3.000 bruto per maand, Maxime € 1.750. In 2014 is de relatie stukgelopen en op 6 december 2014 is Maxime samen met de kinderen bij haar ouders ingetrokken. Johan betaalt sindsdien de volledige hypotheekrente.

Fiscaal partnerschap

Allereerst is van belang of Johan en Maxime nog fiscale partners zijn. Door de verhuizing van Maxime is het fiscale partnerschap op 6 december 2014 beëindigd. Het eindigen van het fiscale partnerschap heeft o.a. gevolgen voor heffingskortingen, toeslagen, maar zeker ook voor de hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrenteaftrek huidige situatie

Van belang is dat de woning gezamenlijk eigendom is. Johan betaalt alle hypotheekrente. Betekent dit dan dat hij ook de volledige renteaftrek kan claimen? Nee! Hij is maar voor 50% eigenaar van de woning en kan daarom slechts 50% van de rente in aftrek nemen. Maxime betaalt niets en heeft dus ook geen renteaftrek.

De huidige situatie zorgt ervoor dat 50% van de hypotheekrente niet in aftrek kan worden gebracht. Op jaarbasis kost dit Johan en Maxime ruim € 2.100 netto!

Hoe dan wel?

Doel is uiteraard om geen renteaftrek te verliezen. Om dit mogelijk te maken moet de 50% rente van Maxime worden ‘overgeheveld’ naar Johan. Dat kan alleen door Johan de rente in de vorm van alimentatie (ten behoeve van Maxime) te laten betalen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

berekening bij blog Hypotheekrenteaftrek bij einde relatie

Door dit alternatief komt per saldo de volledige hypotheekrenteaftrek bij Johan terecht. Het fiscale voordeel blijft dus behouden. Voor de inkomstenbelasting is deze constructie voor Maxime neutraal. Wel moet Maxime een bijdrage Zorgverzekeringswet (4,85%) betalen over de ontvangen alimentatie. De alimentatieverplichting moet wel goed vastgelegd zijn, bijvoorbeeld in een convenant.

Let op: dit alternatief werkt slechts tot 2 jaar vanaf het moment dat Maxime en Johan duurzaam gescheiden zijn gaan leven. Daarna vervalt voor Maxime de mogelijkheid tot renteaftrek! Het advies is dan ook om binnen deze twee jaar de woning te verkopen, dan wel aan één van beide toe te delen.

Slot

De fiscale wetgeving omtrent hypotheekrenteaftrek bij het beëindigen van een relatie is ingewikkeld en vraagt extra aandacht. Niets regelen kan forse fiscale en daarmee financiële gevolgen hebben. Elke situatie is in deze uniek en dient ook zo te worden behandeld. De hypotheekrenteaftrek is namelijk slechts één onderdeel van het groter geheel.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

Rob Welling
0314-369 111
06-41 85 97 50
r.welling@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media