Maak je keuze

Hoge Raad geeft duidelijkheid over berekenen KIA bij samenwerkingsverband

12 mei 2020

Hoe berekent u de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap? De wettekst is onduidelijk. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven.

Als u als ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Omdat de wettekst niet helemaal duidelijk is, is er al een tijdje discussie over hoe de KIA berekend moet worden bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap.

De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil als het investeringsbedrag € 323.544 of meer bedraagt.

Toerekenen aan individuele ondernemer

In een eerdere uitspraak van het hof van Gelderland werd bepaald dat iedere deelnemer in het samenwerkingsverband recht had op een bedrag aan KIA dat gelijk was aan de KIA voor het samenwerkingsverband. De Hoge Raad acht deze uitleg echter niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Ook de Belastingdienst rekende anders dan volgens de uitspraak van het hof van Gelderland. Zij rekende de KIA van het samenwerkingsverband voor een evenredig deel toe aan iedere ondernemer in het samenwerkingsverband. De Hoge Raad is het daarmee eens. In een recent arrest heeft de Hoge Raad nu bepaald dat de berekening die de Belastingdienst hanteert, de juiste is.

Andere regels

Heeft u naast een samenwerkingsverband ook nog buitenvennootschappelijke investeringen of andere ondernemingen, dan gelden weer andere regels voor het berekenen van de KIA, aldus de Hoge Raad.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Wij staan voor u klaar. Wij zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al uw vragen.


Delen via Social Media