Maak je keuze

Goedkeuringswetvoorstel nieuw belastingverdrag met Duitsland

05 jun 2015

Het goedkeuringswetsvoorstel bij het op 12 april 2012 ondertekende belastingverdrag met Duitsland (Trb. 2012, 123) is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt in werking op 5 juni 2015.

Dit nieuwe verdrag vervangt het verdrag uit 1959. Het oude verdrag was volgens de Minister van Buitenlandse Zaken en Staatssecretaris van Financiën niet meer in overeenstemming met de moderne OESO-standaarden. Verder is rekening gehouden met de bestrijding van oneigenlijk gebruik.

Bron: Taxlive


Delen via Social Media