Maak je keuze

Goed BTW nieuws voor tandartsen

26 feb 2015

De afgelopen tijd hebben veel Nederlandse tandartsen naheffingsaanslagen BTW opgelegd gekregen omdat zij tandprothesen hadden ingekocht in de ons omringende landen. De reden daarvan was dat de Nederlandse Belastingdienst na een wetswijziging per 1 januari 2008 van mening was dat de invoer van tandprothesen uit bijvoorbeeld Duitsland belast was met 19% (en later 21%) Nederlandse BTW. Deze BTW kon de Nederlandse tandarts niet in aftrek brengen.

Procedure Hof van Justitie

Omdat de levering binnen Nederland van tandprothesen door tandtechnici of tandartsen wél was vrijgesteld, trad er een concurrentieverstoring op. Doordat bijvoorbeeld Duitsland en Zweden de levering van tandprothesen niet vrijstelt van BTW, werkt de concurrentieverstoring twee kanten op. Bij toepassing van de vrijstelling bij invoer zijn leveranciers uit Duitsland en Zweden goedkoper door dat zij de BTW op productiekosten terug kunnen vragen. Echter bij het niet toepassen van de vrijstelling bij invoer, zijn voor de Nederlandse markt de Nederlandse leveranciers goedkoper, omdat er geen BTW over de aankoop betaald hoeft te worden. Een aantal partijen heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en uiteindelijk is de vraag bij het Europese Hof van Justitie terecht gekomen.

Arrest 26 februari 2015

Vandaag is het arrest gewezen en het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat bij de invoer van tandprothesen de BTW-vrijstelling van toepassing is, net zoals in binnenlandse verhoudingen. Goed nieuws dus voor tandartsen die de afgelopen jaren tandprothesen hebben gekocht bij buitenlandse tandtechnici of tandartsen.
Met dit arrest in de hand kunnen de opgelegde naheffingsaanslagen verminderd worden tot nihil en wordt het weer aantrekkelijk om tandprothesen in te kopen bij bijvoorbeeld onze oosterburen.

Toekomst

Gelet op de uitkomst van deze procedure zou het kunnen dat er druk wordt uitgeoefend op de landen die geen vrijstelling toepassen op de levering van tandprothesen, deze vrijstelling alsnog in te voeren. De landen zijn dat echter niet verplicht. Voor de marktwerking binnen de EU is een gelijke behandeling in de verschillende lidstaten wel aan te bevelen.

Jan van Esch
j.v.esch@stolwijkkelderman.nl
+31(0)314-369111


Delen via Social Media