Maak je keuze

Provincie Gelderland: 10 miljoen extra voor krediet mkb

22 mei 2014

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het MKB Krediet. Met het MKB Krediet kunnen financieel gezonde bedrijven in Gelderland, die door de economische crisis moeite hebben om leningen af te sluiten, aan financiering komen. De storting van 10 miljoen euro is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls en komt bovenop de 36 miljoen euro die al in 2009 en 2012 beschikbaar zijn gesteld.

Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Gelderse economie. Het MKB Krediet zorgt voor werkgelegenheid. Dankzij het MKB Krediet hebben we meer dan 1250 mensen in Gelderland aan het werk kunnen houden. Er is nog veel vraag naar het MKB Krediet. Met de extra 10 miljoen euro houden we banen in Gelderland en geven we bedrijven de kans om weer uit het dal te klimmen.’

MKB Krediet

Het MKB Krediet is bedoeld voor in de kern gezonde midden- en kleinbedrijven in Gelderland die door de economische crisis moeilijk aan financiering kunnen komen. Voor de nieuwe storting van 10 miljoen kunnen ook grote bedrijven (meer dan 250 fte’s) en kleine bedrijven (minder dan 10 fte’s) gebruik maken van het MKB Krediet. Daarbij is het maximale financieringsbedrag per onderneming verhoogd van 1 miljoen naar 2,5 miljoen euro. Bedrijven uit alle topsectoren kunnen voortaan gebruik maken van het MKB Krediet.

Werkgelegenheid

Sinds 2009 hebben 52 bedrijven voor 32 miljoen euro gebruik gemaakt van het MKB Krediet. 30% van de gesteunde bedrijven heeft het uiteindelijk toch niet gehaald. Maar 70% van de bedrijven heeft nog steeds overlevingskansen, die er zonder het MKB Krediet niet meer zouden zijn geweest. Tot nu toe hebben 1267 mensen hierdoor hun baan kunnen houden.

Robuuste Investeringsimpuls

Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd drie tot vierduizend mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens tweeduizend leerwerktrajecten voor jongeren.


Delen via Social Media