Maak je keuze

Geld verdienen met innovatie

18 feb 2016

Hoe kunt u uw producten, diensten en processen verbeteren? Hoe kunt u inspelen op nieuwe vragen vanuit de markt? Innovatie is uw sleutel tot succes.

Eén van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met de WBSO kunt u de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen uw bedrijf verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze overige kosten en uitgaven overigens nog onder de RDA (Research & Developmentaftrek). Met ingang van dit jaar zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot een regeling: WBSO.
Ook als zelfstandig ondernemer kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de WBSO.

Welke projecten komen in aanmerking?

Onder de WBSO vallen met ingang van 2016 twee soorten projecten:

  • ontwikkeling van (onderdelen van) technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur,
  • technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Wat levert het op?

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2016 32% van de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten voor zover deze niet meer bedragen dan € 350.000, en 16% over de resterende S&O-(loon)kosten. Er geldt geen maximum meer voor de S&O-afdrachtvermindering.

Heeft u in de afgelopen jaren een RDA-beschikking gehad voor een 20%-deel van S&O-uitgaven van € 1 miljoen of meer, dan geldt een overgangsregeling. Deze resterende 20%-delen mag u in de komende kalenderjaren nog opvoeren onder de nieuwe samengevoegde WBSO-regeling.

De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt in 2016 € 12.484. Omdat de RDA als zelfstandige innovatieregeling is komen te vervallen, is hiervoor ook geen aanvullende S&O-aftrek meer mogelijk in de inkomstenbelasting.

Is de verschuldigde loonheffing in een aangiftetijdvak niet voldoende om een evenredig deel van de S&O-afdrachtvermindering te kunnen verrekenen, dan mag u een restant verrekenen met andere aangiftetijdvakken die vallen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

Alle informatie over de WBSO vindt u terug op de website www.rvo.nl.

Innovatiebox in de vennootschapsbelasting

Heeft u voor uw eigen innovatie een S&O-verklaring of een octrooi ontvangen en onderneemt u in de vennootschapsbelasting, dan is de innovatiebox wellicht interessant voor u. De winsten die u maakt met innovatieve activiteiten kunt u onderbrengen in de innovatiebox. U betaalt dan aanzienlijk minder belasting. Er zijn plannen om het innovatieboxregime in te perken. De komende maanden volgt meer duidelijkheid.

Financieringsregelingen voor innovatie

Naast de WBSO en de innovatiebox, zijn er nog andere regelingen, zoals de garantieregeling, waardoor u, door garantstelling door de overheid, makkelijker krediet kunt krijgen (kijk ook op www.rvo.nl). Naast voornoemde regelingen zijn er ook subsidies. Het is al met al een behoorlijke lastige materie. Neem daarom vooral contact met ons op.


Delen via Social Media