Maak je keuze

Geen verruiming overgangsregeling in Duitsland wonende gepensioneerden

06 mei 2015

Er is geen aanleiding tot een verruiming van de huidige overgangsregeling voor de in Duitsland woonachtige gepensioneerden. Dat schrijft de Staatssecretaris van Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, dat aan de Eerste Kamer is gestuurd.

Kamerstukken I 2014/15, 33615, G

Volgens de staatssecretaris is een ruimere overgangsregeling – die ook voordeel zou geven aan belastingplichtigen met minder substantiële pensioenen – niet passend gezien de beperkte absolute inkomenseffecten voor deze groep. Een tegemoetkoming zou voor hen mogelijk tot gevolg hebben dat ze in de toekomst minder belasting in Nederland gaan betalen dan de belasting die momenteel in Duitsland wordt betaald. Onder verdragen wordt gestreefd naar een integrale bronstaatheffing voor pensioenen en lijfrenten. Overgangsrecht is volgens de staatssecretaris geen automatisme. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of overgangsrecht nodig en wenselijk is.

Bron: TaxLive

 


Delen via Social Media