Maak je keuze

Fiscale vuurwerktips

17 dec 2013

Binnen twee weken is het Kerst en voor we het weten schieten we met een vuurpijl 2014 in. Tijd om nog even stil te staan bij enkele zaken die u als ondernemer of particulier nog voor het einde van 2013 kunt regelen op fiscaal gebied. Daarnaast zijn er acties die u wellicht beter over het jaar heen kunt tillen.

 

Storting banksparen

Met alle geluiden over het korten op pensioenen spaart u wellicht zelf ook (deels) voor uw pensioen via een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening. Als u over het jaar 2013 een pensioentekort heeft, dan kunt u de lijfrentepremie of inleg op de bankspaarrekening aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het is dan wel vereist dat u de premie of inleg in 2013 daadwerkelijk heeft betaald, dit kan dus nog een actie zijn voor het einde van het jaar.

 

Periodieke gift

Richting het einde van het jaar worden er door diverse goede doelen acties gehouden om mensen te bewegen gul te geven. Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u een goed doel heeft dat u jaarlijks een gift toevertrouwd, dan kunt u overwegen dit vorm te geven als periodieke gift waarbij u zich voor ten minste vijf jaar verbindt om de gift te doen. Hierdoor is de gehele gift aftrekbaar is, zonder dat daarvoor een drempel geldt en tevens is een gift aan bijvoorbeeld een sportvereniging ook aftrekbaar is als deze periodiek wordt gedaan. Zoals ik in een eerdere bijdrage schreef, is het vanaf 1 januari 2014 niet langer noodzakelijk dat de periodieke gift notarieel wordt vastgelegd. Dat kan een reden zijn om na 1 januari a.s. te starten met een periodieke gift.

 

Schenking

Sinds 1 oktober jl. is de vrijstelling voor schenkingen die gebruikt worden voor de aankoop of verbetering van een eigen woning verruimd. Dat geldt tevens als de schenking gebruikt wordt voor de aflossing van een zogenaamde eigenwoningschuld. De verruimde vrijstelling bedraagt € 100.000 en er zijn geen voorwaarden voor de leeftijd van de ontvanger of in de relatie tot de schenker. De verruimde vrijstelling geldt tot en met 31 december 2014, dus u kunt er ook het gehele volgende jaar nog gebruik van maken. Indien u er echter voor kiest om de schenking nog dit jaar te doen, dan verminderd dat uw box 3 vermogen. Bij schenking van € 100.000 bespaart u daarmee € 1.200 inkomstenbelasting. Ook kan hierdoor een toekomstige eigen bijdrage bij AWBZ-zorg lager uitvallen.

 

Dividenduitkering

Als u meer dan 5% van de aandelen in een B.V. bezit, dan bent u bij het uitkeren van dividend 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Voor het jaar 2014 is aangekondigd dat het tarief voor de duur van één jaar verlaagd wordt tot 22% (tot een maximum dividend van € 250.000 per persoon). Mocht u al het voornemen hebben om dividend uit te keren, dan doet u er daarom goed aan om dat nét na het afsteken van de eerste vuurpijl in 2014 te doen.

 

Willekeurige afschrijving

In de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 geldt de regeling dat investeringen in bedrijfsmiddelen (met uitzondering van onder andere gebouwen en personenauto’s) willekeurig afgeschreven mogen in 2013 tot maximaal 50% van de aanschafwaarde. Om van de regeling gebruik te mogen maken, dient u in 2013 in ieder geval de verplichting tot aanschaf aangegaan te zijn. Mocht u toch al voornemens zijn een investering in een nieuw bedrijfsmiddel te doen, dan kunt u overwegen dit toch al in 2013 te doen. De willekeurige afschrijving is daarbij wel beperkt tot het in 2013 betaalde bedrag als u het bedrijfsmiddel in 2013 nog niet in gebruik heeft genomen. Een aanbetaling kan daarom voordelig zijn.

Ten slotte

In deze bijdrage heb ik enkele fiscale vuurwerktips benoemd die in de komende weken nog van pas kunnen komen. Doe er uw voordeel mee en alvast prettige feestdagen en goed 2014 gewenst!

Drs. J. (Jan) van Esch
0314 – 36 91 11
j.v.esch@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media