Maak je keuze

Fiscale voordelen kinderalimentatie

10 apr 2015

Bent u gescheiden en betaalt u kinderalimentatie, dan heeft u in uw aangifte 2014 mogelijk gebruik gemaakt van de aftrek voor uitgaven levensonderhoud kinderen. Per 1 januari 2015 is deze aftrekpost echter komen te vervallen. Op grond van oude jurisprudentie is het echter wel mogelijk om de nog verschuldigde kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3. In deze blog leg ik uit hoe dit in de praktijk uitwerkt.

Situatie

Frank is gescheiden en betaalt voor zijn kinderen Marjon (7) en Ricardo (9) maandelijks € 450 (€ 225 per kind) kinderalimentatie aan zijn ex. Frank heeft € 60.000 inkomen en heeft een spaartegoed van € 50.000.

Aangifte inkomstenbelasting 2014

In de aangifte inkomstenbelasting 2014 kan Frank nog gebruik maken van de forfaitaire aftrek voor uitgaven levensonderhoud kinderen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de bijdrage in het levensonderhoud kan een vast bedrag in aftrek worden genomen. Voor Frank bedraagt de aftrek € 250 per kwartaal per kind, ofwel € 2.000 op jaarbasis. Dit bedrag kan Frank in mindering brengen op zijn inkomen. Het fiscale voordeel op jaarbasis is € 1.040, zodat de kinderalimentatie hem netto circa € 363 per maand kost.

Aangifte inkomstenbelasting 2015

De aftrek voor uitgaven levensonderhoud kinderen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Frank is echter nog wel kinderalimentatie verschuldigd. Van belang is dat de hoogste fiscale rechter in 2011 heeft geoordeeld dat een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie als schuld in box 3 opgevoerd mocht worden. De Staatssecretaris was het hier niet mee eens, omdat de kinderalimentatie ook al in box 1 afgetrokken kon worden. Dubbel fiscaal voordeel was niet de bedoeling. De wet werd gewijzigd en het opvoeren van de schuld was niet langer mogelijk. Nu de aftrek in box 1 is vervallen, vervalt het dubbele fiscale voordeel en herleeft dus de mogelijkheid om de verplichting op te nemen als schuld in box 3.

Wat betekent dit voor Frank? De contante waarde van de alimentatieverplichtingen kan Frank opvoeren als schuld in zijn aangifte inkomstenbelasting. Uitgaande van een marktrente van 1% en een alimentatieverplichting tot 21 jaar bedraagt de contante waarde circa € 24.500. Door het opvoeren van deze schuld bespaart Frank daardoor toch nog € 260 aan inkomstenbelasting.

Het blijft dus ook in 2015 mogelijk om een fiscaal voordeel te behalen met het opvoeren van de kinderalimentatieverplichting. Het voordeel zal meestal wel een stuk lager zijn dan in 2014. Verder moet u wel voldoende box 3-vermogen hebben om de aftrek daadwerkelijk te gelde te kunnen maken. Blijven uw box 3-bezittingen onder het heffingsvrije vermogen (2015: € 21.330 of € 42.660 als u een fiscaal partner heeft), dan is er überhaupt geen fiscaal voordeel.

Aanpassen kinderalimentatie

Het wegvallen van het fiscale voordeel zorgt ervoor dat de kinderalimentatie u netto meer kost. Dit kan reden zijn om in overleg te treden met uw ex-partner over de hoogte van de alimentatie. Werkt uw ex niet mee, dan zult u naar de rechter moeten om daar aanpassing proberen af te dwingen. Voordat u deze gang maakt is het uiteraard verstandig advies in te winnen bij een specialist op het gebied van kinderalimentatie. De spelregels omtrent de berekening van kinderalimentatie zijn volop in beweging, dus laat u goed adviseren.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met mr. R.B. (Rob) Welling, (echtscheidings)fiscalist op 0316-369111 /  06-41859750 of  r.welling@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media