Maak je keuze

Public Class Toezicht en controle bij én op GR-en

26 okt 2021

25 november 2021 | 13.15 – 16:15 uur | Zoom | Kosteloos

Per 1 juli 2021 is de wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) gewijzigd. Het doel van de aanpassing van deze wet is het vergroten van de invloed van én de controle door raadsleden en belanghebbenden. De participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen worden hierdoor vergroot. De vraag is wat gaat er veranderen? Welke gevolgen heeft dit voor de GR en voor de gemeente? En waar moet jij je op voorbereiden?

Jouw resultaat

Na afloop van deze middag weet je welke veranderingen de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen met zich meebrengt en welke inspanningen van de GR-en én welke van de gemeenten worden verwacht en waaraan je kunt denken.

Doelgroep

Deze actualiteitensessie is bestemd voor financiële functionarissen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, managers Middelen en Bedrijfsvoering, controllers en financiële functionarissen en medewerkers, interne controleurs, directeuren en portefeuillehouders financiën en een ieder die het een uitdaging lijkt zich hierin te verdiepen.

Aanpak

Na de opening door Reinier Gosselink-Wolbrink RA, praat Gert Bouwhuis RA – beiden gemeenteaccountant bij Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten – je bij over de aanpassingen van de WGR en de gevolgen daarvan.

Vervolgens zal Walter Bak, directeur van de GR Meerinzicht je meenemen in de praktijk van een gemeenschappelijke regeling en de relatie met haar deelnemers en gemeenten. Daarbij komt aan de orde:

  • de inhoudelijke dienstverlening
  • de aansturing
  • de afstemming
  • de wijze waarop de controle en het toezicht is georganiseerd

Tevens geeft Walter zijn visie op de gevolgen van de nieuwe wet. Walter is in meerdere gemeenten verantwoordelijk geweest voor de relatie met en opdrachtgeverschap naar gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is hij zelf als (Algemeen) Directeur verantwoordelijk geweest voor 2 grote Gemeenschappelijke regelingen en momenteel van een Bedrijfsvoering organisatie. Ook heeft hij vanuit zijn nevenfuncties in Rekenkamercommissies onderzoeken gedaan naar GR-en en geeft cursussen over de governance van GR-en. Daarnaast is hij als toezichthouder actief. Vanuit dit palet aan rollen en ervaringen kan hij jou meenemen in de praktijk rond GR-en.

Na deze presentatie geeft Reinier Gosselink-Wolbrink RA een korte introductie over zijn visie op de theorie en de praktijk en gaan we in kleine groepjes uiteen om na te denken over de te nemen maatregelen op het gebied van de inhoud, de verantwoordingsinformatie en de controle-informatie, waaronder het regelen van een goed systeem van governance.

Wij sluiten af met een plenaire terugkoppeling. En uiteraard krijg je alle gelegenheid om jouw vragen te stellen.

De middag staat onder leiding van de middagvoorzitter, Reinier Gosselink-Wolbrink RA, gemeenteaccountant.

Programma

13.15 – 13.30 uur | Online inloop
13.30 – 13.40 uur | Welkomstwoord – Reinier Gosselink-Wolbrink
13.40 – 14.00 uur | De nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen – Gert Bouwhuis
14.00 – 14.40 uur | De WGR in de praktijk – Walter Bak
14.40 – 14.50 uur | Pauze
14.50 – 15.30 uur | Introductie gevolgen nieuwe WGR en opdracht in groepen – Reinier Gosselink -Wolbrink
15.30 – 16.00 uur | Plenaire terugkoppeling en afsluiting – Reinier Gosselink-Wolbrink


Nu aanmelden voor dit event

Data en tijden:

  • 25/11/2021 van 13.15 tot 17.00 uur

Locatie:
Zoom

Kosten:
kosteloos


Delen via Social Media