Maak je keuze

Public Class: actualiteitensessie jaarrekening 2021

22 dec 2021

20 januari 2022 | 13.30 – 16:00 uur | Zoom | Kosteloos

Speciaal voor financiële specialisten in de overheid organiseren wij de jaarlijkse actualiteitensessie met het thema de jaarrekening 2021. Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten voor het opstellen van de jaarrekening over 2021, zowel vanuit de BBV ontwikkelingen als vanuit onze ervaringen. Tevens behandelt gastspreker Marianne van Kimmenade RA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants – NBA) de ontwikkelingen op het gebied van fraude en de accountantscontrole.

Jouw resultaat

Na afloop van deze actualiteitensessie weet jij welke punten van belang zijn voor het juist opstellen van de jaarstukken over 2021. Je brengt het geleerde direct in de praktijk en zorgt dat de BBV regels in de jaarrekening 2021 worden nageleefd. Tevens ben je op de hoogte van de (verwachte) wijzigingen voor het jaar 2022 voor wat betreft de verslaggeving en de controle.

Doelgroep

Deze actualiteitensessie is gericht op alle financiële functionarissen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak

Wij delen onze kennis over wijzigingen in de verslaggeving van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en bespreken met jou de bijzondere aandachtspunten voor de jaarrekening 2021, mede aan de hand van onze ervaringen uit voorgaande jaren en interessante praktijkvoorbeelden.

Programma

13.30 – 13.35 uur | Opening
13.35 – 14.00 uur | De accountant en fraude, Marianne van Kimmenade RA
14.00 – 14.30 uur | Fraude en de jaarstukken, Reinier Gosselink-Wolbrink RA
14.30 – 14.45 uur | Pauze
14.45 – 15.55 uur | Bijzondere aandachtspunten in de jaarrekening 2021, (WNT, grondexploitatie, materiele vaste activa, etc.), Hester de Feiter RA
15.55 – 16.00 uur | Afsluiting


Nu aanmelden voor dit event
a

Data en tijden:

  • 20/01/2022 van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie:
Zoom

Kosten:
kosteloos


Delen via Social Media