Maak je keuze

Informatieplicht Energiebesparing voor MKB-ondernemers en organisaties

19 dec 2018 PE training

16 januari | van 15.00 – 19.00 uur | € 300 | 4 PE | Zevenaar

Een flink aantal organisaties die klant zijn bij een accountant moeten in de periode van 1 januari – 1 juli 2019 voldoen aan een informatieplicht over energiebesparingsmaatregelen. Iedere ‘inrichting’ die onder de energiebesparingsplicht valt (en dat betreft een groot aantal mkb-ondernemers en organisaties) moet zelfs al voor 1 juli 2019 aan deze nieuwe eis voldoen.

Binnen Groene Allianties de Liemers (GADL)  is ‘Regie op Energie’ ontwikkeld. Het is een aanpak waarbij u als accountant een belangrijke rol speelt in de bewustwording en het daadwerkelijk terugdringen van energieverbruik bij MKB-bedrijven en organisaties.

Via deze training ontdekt u welke rol er voor u is weggelegd in het proces van energiebesparing.
U krijgt een duidelijke uitleg over de heersende energie- en milieuproblematiek. Daarnaast reiken wij u handvatten aan om uw dienstverlening op dit gebied optimaal in te richten.

Uw resultaat

Na afloop van deze training bent u op de hoogte van:

  • De Wet Milieubeheer en milieuvergunning, de Informatie en -energiebesparingsplicht, de rol van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en Omgevingsdiensten
  • Energiefacturen gas en elektriciteit, en hoe u daar als accountant naar kunt kijken
  • De Trias Energetica, energiebesparing, ketenefficiency, duurzame energie en belangrijke kengetallen
  • Subsidies, fiscale regeling en het Energiefonds
  • ‘Regie op Energie’: wat is het en hoe werkt dit proces? Wat is de rol van de accountant? Wat kan de accountant betekenen in het proces van verduurzaming?

Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor:

  • Accountants en de assistent accountants die een directe relatie onderhouden met de onderneming of organisatie op management/directieniveau. Verwacht wordt dat er van een accountantskantoor 2 à 3 personen deelnemen (en dat zij zorgen voor interne kennisdeling/uitwisseling).
  • Van de deelnemende personen wordt verwacht dat zij werkzaam zijn op het niveau van accountant bij een accountantskantoor. Minimaal 3 jaar ervaring bij de accountant is met het oog op de relatie met de klant zeer wenselijk.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het onderwerp ‘energie en duurzaamheid’.

Aanpak

Tijdens deze interactieve training zullen we u op praktische wijze meenemen in onderwerpen rond deze nieuwe ´informatieplicht´. Omgevingsmanager binnen GAdL Wim Nabbe neemt u mee in landelijke en Liemerse ontwikkelingen rond het thema energie en duurzaamheid.

Michiel Steerneman, manager bij BlueTerra Energy Experts is de inhoudelijk expert tijdens deze training. Michiel is, naast projectleider, gespecialiseerd in MVO, CO2-prestatieladder, ketenanalyses en de Energie Prestatie Keuring (EPK). Joost Kelderman, registeraccountant bij Stolwijk Kelderman, vertelt u over zijn praktijkervaringen rond dit thema.

Permanente Educatie-punten (PE)

Groene Allianties de Liemers werkt in deze training samen met TLA Advies als erkende instelling bij het Register Belasting Adviseurs en het NBA. Voor het bijwonen van deze training kan TLA Advies u dan ook 4 PE punten toewijzen.

 

Data en tijden: 16 januari van 15.00 tot 19.00 uur
Locatie: Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten, Mercurion 3 te Zevenaar
Kosten: € 300 voor eerst betalende accountant, € 175 per daaropvolgende deelnemers (assistent accountants) (inclusief lichte maaltijd)
Meer informatie: Wim Nabbe (info@gadeliemers.nl)


Nu aanmelden voor dit event

Data en tijden:

  • 16/01/2019 15.00 tot 19.00 uur

Locatie:
Mercurion 3 | Zevenaar

Kosten:
€ 300


Delen via Social Media