Maak je keuze

Actualiteiten BBV Gemeenten en GR-en

19 dec 2018

Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is de regelgeving hiervan vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Ter verduidelijking geeft de commissie BBV antwoord op gestelde vragen en brengt zij aanvullende notities uit. Wij snappen dat u bij het opstellen van de jaarrekening tegen verschillende dilemma’s aanloopt. Tijdens deze sessie schenken we hier aandacht aan. We bespreken met u de actualiteiten in de BBV, de notities en vraag&antwoord. Er is ruimte voor discussie over de problemen die u tegenkomt binnen uw organisatie. 

Uw resultaat

Na afloop van deze sessie bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen van verslaggevingsregels voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. U gaat naar huis met de juiste (nieuwe) kennis, zodat u de jaarrekening kunt opstellen volgens de meest actuele antwoorden en notities vanuit de BBV.

Doelgroep

Deze sessie is zeer geschikt voor iedereen die betrokken is bij het jaarrekeningenproces voor gemeenten en gemeentelijke instellingen.

Aanpak

In deze interactieve sessie nemen Hester de Feiter RA, drs. Gert Bouwhuis RA en Reinier Gosselink RA  u op heldere en praktische wijze mee in onderwerpen passend bij het thema BBV.  Uiteraard is er tijdens de kennissessie voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

Onderwerpen

  • Aanpassingen in het BBV
  • Tussentijdse winstneming in de grondexploitatie
  • Gebeurtenissen na een balansdatum
  • Structurele en incidentele baten en lasten
  • Het EMU saldo en de geprognosticeerde balans
  • De kadernota rechtmatigheid 2018
  • Vragen en antwoorden BBV 2018

Programma

09.00 uur | Ontvangst met een kop koffie of thee
09.30 uur | Opening door Reinier Gosselink RA
09.45 uur | Wijzigingen BBV – vragen, antwoorden en notities door Hester de Feiter RA en drs. Gert bouwhuis RA
11.45 uur | Afsluiting door Reinier Gosselink RA
12.00 – 13.00 uur | Netwerkborrel met belegde broodjes


Nu aanmelden voor dit event

Data en tijden:

  • 24/01/2019 van 09.00 tot 13.00 uur

Locatie:
Mercurion 3 | Zevenaar

Kosten:
kosteloos


Delen via Social Media