Maak je keuze

Einde pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste Kamer is dinsdag 7 maart 2017 akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer.

Wat u moet regelen vóór 1 juli 2017

Voor 1 juli 2017 moet u actie ondernemen omtrent de volgende zaken:

  • het stopzetten (premievrij maken) van de pensioenopbouw in eigen beheer (voor zover dit niet reeds is stopgezet).
  • een beslissing nemen inzake het extern verzekerde pensioendeel (premievrij maken/continueren/naar eigen beheer halen).

Let op! Voor het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel is het voldoende dat uw externe verzekeraar vóór 1 juli een verzoek tot overdracht heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan vervolgens binnen de gebruikelijke termijnen in 2017 plaatsvinden.

Reeds opgebouwde pensioenafspraken

Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, kunt u tot 31 december 2019 kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
  2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.


Delen via Social Media