Inloggen

Internationaal belastingrecht

Krijgt u ook steeds vaker te maken met grensoverschrijdende fiscale zaken? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland onderneemt of werkt, er onroerende zaken bezit of omdat u gaat emigreren/immigreren? Dan is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de buitenlandse fiscale rechtssystemen. U kunt namelijk veel dubbele heffingen voorkomen of belasting besparen door de internationale regels juist toe te passen. Denk hierbij aan belastingverdragen, EU-regels en de Nederlandse nationale wetgeving.

De specialisten van Stolwijk Kelderman zijn volledig op de hoogte van de internationale kansen en valkuilen. Waar nodig schakelen zij een buitenlands kantoor in dat het best pas bij u en uw situatie.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

  • Het opzetten van een buitenlandse bedrijfsstructuur (vestiging, dochtervennootschap, samenwerkingsverband);
  • Het opzetten van een bedrijfsstructuur in Nederland voor een voor buitenlandse onderneming;
  • Het opzetten van een goed systeem voor internationale verrekenprijzen (transfer pricing) tussen gelieerde ondernemingen
  • Het maken van afspraken (rulings) met de belastingdienst;
  • Het uitzenden van uw werknemers naar het buitenland (salary split / split employment), waarbij de fiscale en sociaal-verzekeringstechnische positie aan de orde komt;
  • Het uitzenden van buitenlandse werknemers naar Nederland, mede in combinatie met toepassing van de 30%-regeling;
  • Adviseren omtrent BPM-aspecten van werken in het buitenland;
  • Adviseren omtrent fiscale aspecten van emigratie, bijvoorbeeld ná de verkoop van uw onderneming in combinatie met het opzetten van een belastingbesparende structuur;
  • Internationale vermogensplanning- en –structurering.

Vrijblijvend kennismaken?

Bel 0314 369 111