Inloggen

Horizontaal toezicht

Bent u op zoek naar meer efficiency, een grotere zekerheid vooraf en minder discussies en fiscale controles achteraf? Profiteer dan het convenant Horizontaal Toezicht voor accountantsorganisaties, dat Stolwijk Kelderman en de belastingdienst in 2010 ondertekenden. Het convenant bevestigt niet alleen de hoge kwaliteit van Stolwijk Kelderman, maar voorkomt ook veel administratieve lasten en onzekerheid.

Welke voordelen biedt Horizontaal Toezicht?

  • Snel duidelijkheid en kortere wachttijden voor uw aanslagen;
  • Minder fiscale controles achteraf (steeksproefsgewijs);
  • Vooraf duidelijkheid over mogelijke fiscale discussiepunten, via het vaste aanspreekpunt van Stolwijk Kelderman bij de belastingdienst.
  • Zonder aansluiting bij het convenant controleert de belastingdienst fiscale aangiften pas ná de indiening.
  • Op basis hiervan wordt dan achteraf de hoogte van uw aanslag bepaalt. Bij Horizontaal Toezicht worden er vóóraf duidelijke afspraken gemaakt en vindt er afstemming plaats over mogelijke fiscale kwesties. De belastingdienst komt hiermee meer naast dan boven u als cliënt te staan. Fiscale controles achteraf vinden in principe niet meer plaats: de belastingdienst heeft het vertrouwen dat de door Stolwijk Kelderman ingediende aangiften correct zijn.
  • Wilt u gebruikmaken van Horizontaal Toezicht? Dan voert Stolwijk Kelderman vooraf en daarna periodiek een beknopte fiscale scan uit, om de specifieke fiscale risico’s in kaart te brengen. Daarnaast dient u aan de belastingdienst te verklaren, dat u de financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig aanlevert. Tevens verklaart u dat u een relatie met de belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Deze verklaring ligt vast in een door u te ondertekenen deelnameformulier.

Meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Stolwijk Kelderman.

Vrijblijvend kennismaken?

Bel 0314 369 111