Inloggen

Accountancy

U bent op zoek naar een integere accountant met gegarandeerde kwaliteit? Stolwijk Kelderman staat met haar accountancy diensten voor u klaar.

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van controle-, beoordelings- en samenstelopdrachten voor uiteenlopende organisaties, waaronder controleplichtige ondernemingen, ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en vrije beroepsbeoefenaren. Maatschappelijke organisaties, zoals binnen de zorg, het onderwijs en cultuur, hebben een speciale plek in onze organisatie. Gezien controle en samenstel een andere deskundigheid en attitude vragen, hebben wij deze accountancy diensten ondergebracht in een speciale controle- en samenstelafdeling.

Welke garanties krijgt u?

  • Stolwijk Kelderman heeft intern een kwaliteitsborgingssysteem. Aspecten met betrekking tot werkprocessen, geheimhouding en integriteit zijn hierin geregeld;
  • Stolwijk Kelderman is lid van het SRA. Van belang voor ú, omdat we hierdoor onder meer toegang hebben tot specifieke branche-informatie;
  • De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) stelt  eisen aan accountantskantoren om de kwaliteit van de accountantscontrole te waarborgen. Accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten,moeten een vergunning hebben en vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stolwijk Kelderman heeft deze vergunning.

Wilt u grip op zaken?

Om grip te houden op bedrijfsprocessen is het nodig te beschikken over een adequate informatievoorziening. Niet alleen wat betreft harde cijfers, maar ook wat betreft inzicht in de kritische succesfactoren en reële risico’s binnen uw onderneming. De controleafdeling van Stolwijk Kelderman geeft u dit inzicht! Samen met u kijken we naar ontwikkelingen, naar beheersing van risico’s, en praten we over kansen en bedreigingen. Zo houdt u grip op zaken.

Wie helpt u verantwoorde keuzes te maken?

Investeren? Specialiseren? Samenwerken? Verkopen? Voor u tot een verantwoorde beslissing kunt komen,  heeft u relevante informatie nodig. Stuurinformatie die niet alleen financieel van aard is, maar u ook informeert over de bedrijfskritische aspecten van uw organisatie. Dit vormt de basis om bij te sturen en zorgt dat u in staat bent adequaat te reageren op veranderingen.

Het is de uitdaging voor de adviseurs van Stolwijk Kelderman om vanuit de administratie samen met u tot deze juiste stuurinformatie te komen, zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Sparren?

Vanuit onze samenstel- & controlepraktijk kent Stolwijk Kelderman uw organisatie. Daardoor kunnen wij prima fungeren als volwaardige sparringpartner op diverse vlakken:

  • Opzetten en verzorgen van managementinformatie;
  • Ondersteuning bij de inrichting van administratieve bedrijfsprocessen;
  • Advisering rondom bedrijfseconomische vraagstukken;
  • Uitvoeren van bijzondere controleopdrachten en overnameonderzoeken;
  • Adviseren en begeleiden van financieringsvraagstukken;
  • Advisering rondom bedrijfsstructuren en rechtsvormen.

Vrijblijvend kennismaken?

Bel 0314 369 111