Maak je keuze

Dien tijdig uw WBSO-aanvraag in

22 okt 2018 subsidie

De WBSO-deadline komt al snel dichterbij. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een fiscale maatregel ter stimulering van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Met innovatie wordt binnen de regeling gedoeld op trajecten met betrekking tot product-, procestechnologie- en/of softwareontwikkeling. Ook activiteiten op het gebied van technisch wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gevat binnen de regeling.

 

In 2017 hebben ruim 21.000 ondernemingen, waarvan 97% MKB-er, succesvol gebruik gemaakt van de WBSO. Het fiscale voordeel dat hiermee gemoeid is bedraagt ruim 1.2 miljard Euro. Aangezien de WBSO zich niet beperkt tot bepaalde technologiegebieden zijn de projecten zeer uiteenlopend. Denk aan een voedingsmiddelenbedrijf dat haar producten zodanig heeft doorontwikkeld, dat dierlijke ingrediënten niet langer benodigd zijn om te komen tot de gewenste houdbaarheid en smaakbeleving. Of de machinefabriek die procestechnologie heeft ontwikkeld waarmee operator onafhankelijk daadwerkelijk 24/7 geproduceerd kan worden. Ook de IT-sector is anno 2018 goed vertegenwoordigd onder de WBSO-aanvragers.

 

Het te behalen voordeel binnen de WBSO vertaalt zich in een afdrachtvermindering over de loonheffingen/premie volksverzekeringen. Naarmate een bedrijf meer investeert in innovatieprojecten wordt het te behalen voordeel groter. Ook biedt succesvol innoveren met behulp van de WBSO toegang tot de Innovatiebox. De Innovatiebox biedt een interessant fiscaal voordeel binnen de winstbelasting voor ondernemers die de resultaten van de WBSO-projecten succesvol naar de markt weten te brengen.

 

Eind november a.s. dienen de aanvragen voor de eerste periode in 2019 te worden ingediend. Bent u een innovatieve ondernemer en maakt u nog geen gebruik van de regeling, neem dan gerust contact met ons op om te toetsen wat de mogelijkheden zijn.


Delen via Social Media