Maak je keuze

Derde openstelling: ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen

18 mrt 2019

In april a.s. zal de derde aanvraagronde voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen worden opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 8 april (09:00) tot en met 12 april (17:00) 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend binnen de volgende thema’s:

  • bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

 

De subsidiabele kosten zijn die van de externe adviseur die wordt ingeschakeld voor het opstellen van een advies met een implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies. De subsidie bedraagt 50% op een subsidiabele begroting van maximaal € 25.000,-. Kortom, met behulp van deze subsidieregeling is het mogelijk om tot € 12.500,- aan externe kosten gesubsidieerd te krijgen voor je project.

 

Bent u geïnteresseerd in de subsidieregeling of is er behoefte aan advies op het gebied van de genoemde thema’s, neem dan gerust contact met ons op.


Delen via Social Media