Maak je keuze

Deadline voor aanvragen subsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie nadert

24 apr 2020

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie kunnen tot 30 april 2020 subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten.

Subsidie aanvragen voor onderhoudskosten

De subsidie kan aangevraagd worden voor kosten die in 2019 gemaakt zijn. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek, waardoor de hoogte van de tegemoetkoming niet meer afhankelijk is van het inkomen.

U kunt de subsidie tot 30 april 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het aanvragen moet digitaal via de site van het RCE, een DigiD is hiervoor vereist. Binnen 13 weken na 30 april 2020 ontvangt u een beschikking.

Geen maximum, wel verplicht inspectierapport

Van de subsidiabele onderhoudskosten wordt 38% vergoed. De subsidie kent geen maximum. Wel is een inspectierapport verplicht als de onderhoudskosten meer dan € 70.000 bedragen.

Na een aanvraag kan de RCE vragen om bewijs dat het onderhoud noodzakelijk was. Denk er daarom in de toekomst aan om altijd foto’s te maken van het monument voordat het onderhoud aanvangt.

Meer informatie

Bezit u privé een monumentaal pand met woonfunctie en wilt u de subsidie aanvragen, maar komt u er niet uit of wilt u advies? Wij staan voor u klaar. Wij zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al uw vragen.


Delen via Social Media