Maak je keuze

Conceptregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd

06 jun 2014

Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dat kan door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken, van indiensttreding tot aan pensionering. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 oktober.

Duurzame inzetbaarheid

Een project heeft tot doel het verkrijgen van 1) advies met een implementatieparagraaf, dan wel 2) het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Voor MKB én grootbedrijf

In aanmerking komen alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het midden- en kleinbedrijf (mkb), maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector komen in aanmerking.

Subsidie 50% van kosten extern adviseur

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal € 100 exclusief btw.

Meer weten?

Neem dan contact op met Mark Giesbers.


Delen via Social Media