Inloggen

Nieuws

Zet uw bedrijfsmiddel op de Energie- en Milieulijst

22 juni 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te dienen voor het aanvullen of wijzigen van de Energie- en Milieulijst voor 2018. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk 1 september 2017. Jaarlijks worden de Energielijst en de Milieulijst geactualiseerd. Wilt u graag uw eigen bedrijfsmiddel op één van de […]

lees meer ››

Wat als u (een deel van) een onderneming wordt geschonken?

22 juni 2017

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit? Vrijstelling bij bedrijfsopvolging De vrijstelling is van kracht […]

lees meer ››

Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

22 juni 2017

Wie is de instemmingsgerechtigde partner als u besluit uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? De Belastingdienst heeft hier recent meer duidelijkheid over gegeven. Instemming vereist Bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dit […]

lees meer ››

AOW niet omlaag bij samenwonen zoon of dochter

22 juni 2017

Alleenstaande AOW’ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering. Het kabinet heeft namelijk besloten de zogenoemde kostendelersnorm niet in te voeren. Door de kostendelersnorm zou een alleenstaande AOW’er die met een kind in één huis woont of gaat wonen slechts recht hebben op een AOW-uitkering van 50% […]

lees meer ››

Bezwaarschriften btw-heffing privégebruik auto van de zaak ongegrond verklaard

22 juni 2017

De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak, die als massaal bezwaar zijn aangewezen. Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, tenzij u in uw bezwaar heeft aangegeven dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt. U krijgt dan nog […]

lees meer ››