Maak je keuze

Buiten Nederland wonen en aftrek van hypotheekrente

Als u buiten Nederland woont, Nederlandse inkomen heeft en een eigen woning bezit die is gefinancierd met een hypotheek komt u mogelijk in aanmerking voor fiscale aftrek van hypotheekrente in Nederland. U dient wel aan een aantal fiscale voorwaarden te voldoen.
Daarop ga ik hierna in.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In de eerste plaats is het van belang dat u kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. Vanaf 1 januari 2015 is in de Nederlandse wet de kwalificerende buitenlandse belastingplicht opgenomen. Als een buiten Nederland wonende belastingplichtige kwalificeert, heeft hij dezelfde fiscale begunstigingen als een inwoner van Nederland. De belangrijkste begunstiging is dat gebruik kan worden gemaakt van aftrek van hypotheekrente op de lening aangegaan voor de buiten Nederland gelegen eigen woning.

Kwalificerend is hij of zij:
• die inwoner is van de EU, de EER, Zwitserland of de BES landen, en
• waarvan meer dan 90% van het inkomen in Nederland aan inkomstenbelasting is onderworpen, en
• die een inkomensverklaring overlegt, afgegeven door de belastingdienst in de woonstaat.

Partners kunnen individueel of gezamenlijk aan het criterium voldoen.

Het verkrijgen van de inkomensverklaring van de buitenlandse belastingdienst is soms niet eenvoudig. In de praktijk merken wij dat met name Italië en Spanje het formulier niet herkennen en er niets of pas laat iets mee doen.

Onze ervaring is momenteel dat de inkomensverklaring praktisch voor behoorlijke problemen zorgt. Met name de 90% eis-is lastig, zeker voor een buitenlandse belastingdienst. Het gaat namelijk om het Nederlandse inkomstenbelastingbegrip. De buitenlandse belastingdienst zou zich voor een juiste beoordeling in de Nederlandse fiscale wetgeving moeten verdiepen. Zo dient bijvoorbeeld de omvang van het box 3-inkomen te worden bepaald. Heeft u een banktegoed in Nederland van € 100.000? Dan wordt fictief bijvoorbeeld 4%, oftewel € 4.000, als buitenlands (!) inkomen beschouwd. Dit maakt het voor u lastiger om aan het 90% criterium te voldoen. Zou er geen sprake zijn van een banktegoed maar van een Nederlandse vakantiewoning met een waarde van € 100.000, dan wordt € 4.000 als Nederlands inkomen gezien. Dit omdat het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting het heffingsrecht over een banktegoed toewijst aan het woonland en het heffingsrecht over een woning toewijst aan het land waar die onroerende zaak is gelegen.

Voorwaarden aan de lening

Vanaf 2013 is renteaftrek alleen nog mogelijk voor zover ten minste annuïtair wordt afgelost en de lening in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Voor tot 1 januari 2013 bestaand gevallen is in overgangsrecht voorzien en geldt deze eis niet. Voor een voor 2013 bestaande lening geldt vanaf 2015 alleen de hiervoor genoemde eis van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Verder is het vanaf 2013 verplicht om de gegevens van de lening door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Dit is zo omdat een buitenlandse bank (in tegenstelling tot een in Nederland gevestigde bank) niet verplicht is deze gegevens zelf door te geven. Zonder melding heeft u geen recht op aftrek van betaalde hypotheekrente.

Als u in het buitenland woont is het dus van groot belang om een hypotheek te kiezen die aan de Nederlandse voorwaarden voldoet als u de hypotheekrente in Nederland fiscaal wilt aftrekken.

Een aflossingsvrije hypotheek van ná 1 januari 2013 kwalificeert niet. Ook bijvoorbeeld de in Duitsland bekende bauspaarhypotheek voldoet niet aan de Nederlandse fiscale voorwaarden.

In de praktijk komen wij helaas met name laatstgenoemde hypotheekvorm vaak tegen. Ook in de situatie dat u al uw inkomen in Nederland geniet Is het in geval van een bauspaarhypotheek niet mogelijk de hypotheekrente in Nederland fiscaal af te trekken.

Korte conclusie

Indien u buiten Nederland woont en kwalificeert als buitenlands belastingplichtige, is het onder voorwaarden mogelijk uw betaalde hypotheekrente in uw Nederlandse aangifte fiscaal af te trekken. Dit kan – afhankelijk van uw persoonlijk situatie – leiden tot een belastingteruggave van vele duizenden euro’s. Wel is het voor ná 2013 afgesloten en nog af te sluiten hypotheken noodzakelijk om aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen

Als u hierover nog vragen heeft of als u geadviseerd wilt worden over uw specifieke situatie zijn wij u graag behulpzaam. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314 – 36 91 11
06 – 11 27 44 85
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media