Maak je keuze

Btw-koepelvrijstelling

12 nov 2019

Het is inmiddels alweer een aantal maanden geleden dat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan over de toepassing van de koepelvrijstelling in de btw. In de praktijk blijkt dat bij veel organisaties nog onduidelijkheid bestaat over de impact van deze uitspraak.

Eén van de voorwaarden voor toepassing van de koepelvrijstelling is dat het samenwerkingsverband slechts de terugbetaling vordert van het aandeel van de deelnemers in de uitgaven. In het arrest van de Hoge Raad is verduidelijkt/bevestigd dat de koepelvrijstelling slechts kan worden toegepast indien een organisatie “enkel terugbetaling vordert van het precieze aandeel van de betrokkenen in de gezamenlijke uitgaven”. De eis dat slechts terugbetaling mag worden gevorderd van ieders aandeel in de gezamenlijke uitgaven moet volgens dit arrest strikt worden uitgelegd. De vraag is in veel gevallen of de toegepaste verdeelsleutel aan deze eis voldoet.

Wij adviseren in kaart te brengen of de verdeelsleutel voldoet aan voornoemde eis. Indien u dit wenst kunnen wij u hierbij uiteraard ondersteunen.


Delen via Social Media