Maak je keuze

Betere groeikansen voor de bedrijven van de toekomst

30 jun 2014

Het kabinet maakt €50 miljoen vrij om innovatieve ondernemers te helpen hun bedrijf succesvol in de markt te zetten en betere groeikansen te bieden. De Regeling Vroegefasefinanciering moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. De regeling is 30 juni 2014 door minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt.

“Ondernemers hebben dikwijls moeite om financiering te vinden voor die fase, waarin ze nog onderzoeken of een idee kans van slagen heeft. Private investeerders en banken vinden het dan nog te risicovol om te investeren en stappen liever in als het product gereed is voor de markt. Vroegefasefinanciering overbrugt deze financieringskloof”, aldus Kamp. “Nederland heeft vernieuwende ondernemingen nodig zoals TomTom, WeTransfer en Booking.com om ook in de toekomst concurrerend te blijven. Met deze regeling helpen we kansrijke ideeën uit te groeien tot soortgelijke succesvolle Nederlandse ondernemingen. Zo dragen we bij aan economische groei en werkgelegenheid”.

De groeikansen voor de startende ondernemers en academische starters

Vroegefasefinanciering kan door startende ondernemers en innovatieve MKB’ers worden ingezet voor het ontwikkelen van een werkend prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Vanaf dinsdag 1 juli kan men inschrijven op de regeling. Ook academische starters, verbonden aan een universiteit of academisch ziekenhuis, kunnen gebruik maken van de regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit voor MKB-ondernemers. Academische starters kunnen terecht bij Technologiestichting STW.

Onderdeel actieplan Ambitieus Ondernemerschap

De Regeling Vroegefasfinanciering is onderdeel van het actieplan Ambitieus Ondernemerschap waarmee het ministerie van Economische Zaken het startups en groeiende ondernemers makkelijker maakt om succesvol te ondernemen. Om het huidige beleid ter ondersteuning van de kredietverlening nog verder te versterken, komt het kabinet voor de zomer met een aanvullend actieplan MKB Financiering.

Bron: Rijksoverheid


Delen via Social Media