Maak je keuze

Mogen wij u in 5 stappen helpen bij het AVG-proof maken van uw organisatie?

neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369111

Waarom samenwerken met Stolwijk Kelderman?

 • AVG proof in 5 stappen

  Wij helpen u in 5 stappen ervoor te zorgen dat uw organisatie doorlopend voldoet aan de AVG wetgeving

 • Adequate informatiebeveiliging

  Wij kunnen u helpen om persoonsgegevens en andere data adequaat te beveiligen, hiermee voorkomt u zorgen en problemen

 • Handige checklist

  Op deze pagina treft u de checklist datalekken, waarmee u direct ziet welke actie u moet ondernemen bij problemen

Onze specialist(en)

  • Mike Vlasblom (TLA)
  • IT consultant TLA e-fficiencyspecialisten

Informatie over AVG en een helder 5-stappenplan

“Vertel mensen niet meer dan ze moeten weten”. Daar gaat het in de basis om als we kijken naar de nieuwe AVG wetgeving die geldt per 25 mei 2018. We onderscheiden drie pijlers onder AVG:

 1. informatiebeveiliging
 2. awareness
 3. privacy

Informatiebeveiliging

Het is belangrijk om na te gaan of u voldoende beveiliging heeft aangebracht in uw IT omgeving. Beveiliging gaat niet alleen over het voorkomen van datalekken, maar ook over goed datamanagement. Een passend document managent systeem (DMS) helpt u er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u, niet langer dan toegestaan, over persoonlijke gegevens van derden beschikt. Adequate en actuele back-up voorzieningen zorgen er tevens voor dat u bij het terugplaatsen van een back-up niet ineens data terugzet die niet aan AVG vereisten voldoet. En heeft uw organisatie de bewaartermijn van documenten überhaupt wel voldoende in beeld? Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van zaken die tijdens een analyse aan de orde kunnen komen.

Awareness

Risico’s goed in kaart brengen en classificeren, dat is van het grootste belang om problemen met de Privacywetgeving te voorkomen. Een uitgebreide risicoanalyse bepaalt in hoeverre u maatregelen moet nemen en helpt u punt voor punt zaken in beeld te brengen en te benoemen. In een zogenoemd verwerkingsregister (zie hieronder) legt u zaken vast. U en uw medewerkers zullen vanuit bewustwording het organisatiebeleid rondom opslag van persoonsgegevens, waar nodig, moeten aanpassen en inbedden. Hiervoor kunt u een maatwerk protocol opstellen.

Privacy

AVG compliance bereikt u door een verwerkingsregister aan te leggen van privacygevoelige gegevens. De kernpunten:

 • registreer iedere verwerking
 • leg toestemmingsvragen vast
 • borg goede beveiliging (digitaal en fysiek)
 • sluit verwerkersovereenkomsten
 • digitaliseer toegang, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij helpen u in 5 stappen bij het voldoen aan de AVG wetgeving

Wij kunnen ons voorstellen dat u na lezen van bovengenoemde hulp en externe expertise nodig heeft. Wilt u werken aan een goed en doordacht AVG beleid? In 5 stappen helpen wij u op weg:

 1. intake en advies
 2. risicoanalyse en nulmeting
 3. aanpassen privacybeleid (o.a. maatwerk protocol)
 4. implementatie AVG compliance (o.a. verwerkingsregister)
 5. jaarlijks evalueren/actualiseren conform AVG (bij beschikbaarheid kunnen wij u een externe FG-er leveren voor doorlopend toezicht)

Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen voor ons 5 stappen beleid? Richt u dan tot één van onze specialisten. De gegevens treft u hiernaast.

Downloads

 • Checklist datalekken

  Aan de hand van deze checklist kunt u gericht actie ondernemen bij datalekken en het voorkomen daarvan.

  Downloaden