Maak je keuze

Auto van de zaak of toch liever privé?

13 mei 2020

Wilt u een auto van de zaak of is het interessanter om een privé auto te rijden? Wat zijn de voor- en nadelen van zakelijk rijden? Wat weegt voor u het zwaarst? Om u te helpen bij het maken van een goed onderbouwde keuze, zetten we in dit artikel een aantal regels op een rij.  

Beoordelen of een auto van de zaak voordeliger is dan privé rijden is niet eenvoudig. Er komt een groot aantal factoren bij kijken, zoals de afschrijving, verzekerings- en onderhoudskosten, motorrijtuigenbelasting en het aantal kilometers dat u rijdt. Alleen als u deze gegevens allemaal duidelijk heeft, kunt u een goede berekening maken. Vaak zijn deze gegevens niet volledig bekend en moeten er schattingen gemaakt worden. De werkelijkheid kan dan afwijken van uw berekeningen. U moet ook nog rekening houden met belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen die regelmatig wijzigen. Een flinke klus dus.

Vrije keuze, mits…

Als ondernemer in de inkomstenbelasting kunt u meestal kiezen of u de auto tot uw privévermogen of ondernemingsvermogen rekent. Deze keuze heeft u echter niet wanneer u nagenoeg alleen zakelijk met de auto rijdt (verplicht ondernemingsvermogen) of nagenoeg alleen privé (verplicht privévermogen). Rijdt u bijvoorbeeld maar maximaal 500 kilometer per jaar privé en voor de rest zakelijk, dan moet u de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen.

Is minder dan 10% van het totaal aantal gereden kilometers zakelijk, dan moet u de auto verplicht tot uw privévermogen rekenen.

Maar, de mate van vrijheid in deze keuze blijft afhankelijk van de feitelijke situatie. De rechtbank in Groningen heeft zo vorig jaar beslist dat u een auto waarmee meer dan 500 km zakelijk wordt gereden, als ondernemingsvermogen aan kunt merken, ondanks het gegeven dat er minder dan 10% zakelijk werd gereden.

De voordelen van een auto van de zaak

Een auto van de zaak kent een aantal voordelen:

 • Rekent u de auto tot het ondernemingsvermogen, dan komen de aanschaf- en alle overige autokosten voor rekening van uw  onderneming.
 • Overige autokosten, zoals onderhoud en belasting, zijn aftrekbaar van de winst van uw onderneming.
 • De afschrijving van de auto mag u ten laste van de winst brengen.
 • Voor auto’s zonder CO2-uitstoot heeft u recht op milieu-investeringaftrek. Dan kan ook gelden voor de eventuele laadpaal.

Fiscale en financiële voordelen bij milieuvriendelijke auto’s

Mocht u van plan zijn om in 2020 een auto met verlaagde CO2-uitstoot aan te schaffen namens uw onderneming, dan zijn er verschillende voordelen die van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bpm-vrijstelling, vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, milieu-investeringsaftrek of willekeurige afschrijving tot 75%. Het exacte voordeel wordt bepaald door de hoogte van de CO2-uitstoot van de auto. Hoewel er nog steeds fiscale voordelen zijn met betrekking tot milieuvriendelijke auto’s, worden deze in de loop van de komende jaren wel afgebouwd.

De nadelen van een auto van de zaak

Behalve voordelen, kent een auto van de zaak ook nadelen:

 • Bij de verkoop van de auto kan uw onderneming mogelijk een belaste winst krijgen, maar het kan ook zijn dat u een aftrekbaar verlies realiseert.
 • Als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt u meestal te maken met een bijtelling privégebruik auto.
 • Uw onderneming moet btw betalen over de waarde van het privégebruik van de auto. Is het privégebruik niet te bepalen, dan geldt in de regel dat de te betalen btw 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) bedraagt. Vanaf het zesde jaar of als er bij de aanschaf geen recht op aftrek van btw bestond, is dit 1,5%.

Let op: verricht uw onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties, dan kan een deel van de btw niet in aftrek worden gebracht.

Bijtelling

Welke fiscale spelregels u moet volgen hangt af van uw ondernemingsvorm: bent u dga in een bv, dan wordt uw privégebruik van de auto belast in de loonbelasting. Bent u ondernemer met een eenmanszaak, vof, cv of maatschap dan wordt uw privégebruik belast in de inkomstenbelasting. Bij die laatste, de IB-ondernemer, kan de bijtelling nooit méér bedragen dan de daadwerkelijke kosten van de auto in dat jaar.

Voor de meeste auto’s die vanaf 2017 op kenteken zijn gezet, geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. De lage bijtelling is voor auto’s die sinds 2019 op kenteken zijn gezet beperkt tot een deel van de cataloguswaarde (met uitzondering van auto’s op waterstof). Over het meerdere geldt de normale bijtelling van 22%. Dezelfde beperking geldt voor auto’s zonder CO2-uitstoot die al langer dan 60 volle maanden op kenteken staan.

Voor een nieuwe auto gelden in 2020 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

CO2-uitstoot Bijtelling
0 (op batterij) 8% tot € 45.000, daarboven 22%
0 (op waterstof) 8% onbeperkt
Meer dan 0 22%

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op: een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft zonder CO2-uitstoot. Hiervoor wordt de bijtelling in 2020 11% tot een cataloguswaarde van € 45.000 en 25% over het meerdere.

Als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden hebt, kan een bijtelling achterwege blijven. Woon-werkkilometers worden voor de inkomstenbelasting gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen. Voor de btw gelden woon-werkkilometers echter wel als privé.

Let op: Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling geen 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer.

Privéauto

De voordelen van een privéauto zijn:

 • De auto blijft uw privé-eigendom.
 • Verkoopt u de auto dan realiseert u privé mogelijk een onbelaste winst. Het is echter ook mogelijk dat u een niet-aftrekbaar verlies lijdt.
 • U heeft niks te maken met een bijtelling over privégebruik van de auto.
 • Uw onderneming hoeft geen btw te betalen over de waarde van het privégebruik van de auto. De ondernemer in de inkomstenbelasting kan de auto voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen rekenen, ook als de auto voor de winstberekening tot het privévermogen is gerekend. Andersom kan dit ook. De keuze voor de omzetbelasting staat dus los van de keuze voor de inkomstenbelasting.
 • U kunt als dga in een bv een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van € 0,19 per zakelijke kilometer (of deze vergoeding ten laste van uw winst brengen als u ondernemer in de inkomstenbelasting bent).
 • Als dga kunt u mogelijk ten laste van uw vrije ruimte nog een hogere onkostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de hoogte van de vrije ruimte en uw andere vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan de vrije ruimte.
 • Vanaf 1 juli 2020 krijgen particulieren die een elektrische auto aanschaffen subsidie. Voor nieuwe auto’s bedraagt deze € 4.000, voor gebruikte € 2.000. De subsidie geldt alleen voor elektrische auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde tussen € 12.000 en € 45.000 en een actieradius van minstens 120 kilometer. De auto mag niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Het wetsvoorstel staat op dit moment echter nog niet definitief vast.

De IB-ondernemer kan het deel van de btw op gebruik en onderhoud van de auto dat toerekenbaar is aan de zakelijke kilometers in aftrek brengen. Dit kan alleen als uw onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht uw onderneming (ook) btw-vrijgestelde prestaties, dan is (een deel van) de btw niet aftrekbaar. Een auto in privé kent ook een aantal nadelen:

 • U moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overige autokosten betalen.
 • U kunt de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van uw onderneming (met uitzondering van de onkostenvergoeding die uw onderneming u verstrekt voor uw zakelijke kilometers). Ook kunt u de afschrijving op de auto niet ten laste van de winst van uw onderneming brengen en de btw die u betaalt bij aanschaf van de auto kunt u niet in aftrek brengen.

Let op: als uw onderneming bijna alle kosten van uw privéauto aan u vergoedt, kan de Belastingdienst uw privéauto alsnog als auto van de zaak aanmerken.

Auto van de zaak overbrengen naar privé

Staat een auto eenmaal op de zaak, dan kunt u deze als ondernemer in de inkomstenbelasting in beginsel niet overbrengen naar privé. Dat kan wel als er fiscaal sprake is van een zogenaamde bijzondere omstandigheid. Daarvan is niet vaak sprake. Een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld een wetswijziging of uitspraak waardoor u een andere keuze gemaakt zou hebben als u dit zou hebben geweten voordat u besliste de auto op de zaak te zetten. Of als u de auto helemaal niet meer zakelijk zou gebruiken (bijvoorbeeld omdat u een nieuwe auto koopt). Dan bent u zelfs verplicht de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen. Deze overgang moet plaatsvinden voor de werkelijke waarde, waardoor u – afhankelijk van de fiscale boekwaarde – een boekwinst of -verlies realiseert. Ook voor de btw en de BPM kan dit gevolgen hebben.

Bij een bv is overbrengen naar privé wel mogelijk, zelfs als er geen bijzondere omstandigheden zijn. U kunt de auto altijd van uw bv aan uzelf als dga verkopen, mits dit gebeurt tegen de werkelijke (zakelijke) waarde. Vervolgens kunt u zakelijke ritten voor de bv maken tegen een vergoeding van € 0,19/km.  

Wat kiest u: zakelijk of privé?

Zoals bovenstaand al doet vermoeden, is het niet eenvoudig om een juiste berekening te maken wat voor u het meest interessant is. Er spelen veel omstandigheden en factoren mee bij een juiste berekening. Er is wel een grove vuistregel te geven: bij lage afschrijvingskosten en bij veel zakelijke kilometers is een privéauto veelal voordeliger. Toch vinden wij deze vuistregel erg kort door de bocht en willen wij u adviseren om niet alleen hierop gebaseerd uw keuze te maken.

Wij kunnen u helpen bij het maken van een goede keuzen. Met alle gegevens kunnen wij een goed onderbouwde, op maat gemaakte berekening voor u verzorgen. Wilt u hier meer over weten? Onze adviseurs staan voor je klaar. Wij zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al uw vragen.


Delen via Social Media