Inloggen
stolwijk kelderman accountant zorgsector

Accountantscontrole voor zorginstellingen

Accountantscontrole voor zorginstellingen: kwaliteit van leven.

U bent toezichthouder, bestuurder, financieel directeur of (concern)controller binnen een zorginstelling. Vanuit uw positie bent u ongetwijfeld goed op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving, hervormingen en bezuinigingen waaraan uw organisatie moet voldoen. U ziet tevens dat uw zorginstelling risico’s loopt, juist vanwege bovengenoemde continue veranderingen. Bij Stolwijk Kelderman vormt een actuele analyse van risico’s de basis voor accountantscontrole in de zorgsector. 

Kwaliteit van leven is een groot goed. U doet er binnen uw bereik alles aan om uw cliënten het beste te bieden als het gaat om zorg en welzijn. Bij Stolwijk Kelderman willen wij – op onze beurt – uw organisatie de best mogelijke kwaliteit bieden. Dat kunnen wij als geen ander. Niet alleen omdat wij kennis hebben van uw branche, maar vooral ook omdat wij ons van nature verdiepen in de organisaties en dichtbij onze klanten willen staan.

Onze focus ligt op de caresector, hieronder vallen organisaties die actief zijn op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige behandelcentra en eerstelijnsvoorzieningen.

Raad van advies

Speciaal voor de zorgsector introduceerden wij een Raad van Advies. Deze wordt gevormd door Drs. W. (Wim) Oosterom en Prof. Dr. D.A. (Dick) de Waard RA. Deze Raad van Advies komt regelmatig met onze accountants bijeen om ontwikkelingen in de zorgsector te bespreken. De Raad fungeert als klankbord voor onze accountants en als (strategische) sparringpartner voor onze klanten. Onze accountants beschikken over een brede ervaring op het gebied van financiële dienstverlening en controlewerkzaamheden voor de zorgsector.

raad van advies zorgsector accountant

Zeggen wat je ziet

Kiest u ervoor uw controleopdracht bij Stolwijk Kelderman onder te brengen, dan kunt u zich ervan verzekerd voelen dat u te maken krijgt met professionals die zich kwetsbaar durven op te stellen. Dat betekent voor ons voornamelijk dat wij niet terughoudend zijn als het gaat om benoemen van risico’s en mogelijke pijnpunten. Wij werken niet per se een checklist af. Maar stellen juist open vragen en brengen actuele, voor uw organisatie specifieke, risico’s in kaart. U ervaart hierdoor dat wij betrokken zijn bij uw sector en uw organisatie en dat strategische en operationele zaken op de juiste kritische wijze bespreekbaar worden gemaakt. Dit zorgt voor de groei van het lerend vermogen binnen uw organisatie. En uiteindelijk voor grip op uw zorg- en organisatiebeleid.

Controle praktijk

De controlepraktijk van Stolwijk Kelderman beschikt over de AFM vergunning voor wettelijke controles (registratienummer 13000458). Ons kantoor telt ca. 110 medewerkers. Er werken 17 medewerkers in de controlepraktijk waarvan 6 (register)accountants. Wij hebben enerzijds de omvang om controleopdrachten van grote omvang uitstekend uit te voeren en om als sparringpartner op te treden voor de verschillende lagen in uw organisatie. Anderzijds zijn wij met onze omvang zeer benaderbaar, flexibel en betrokken bij uw specifieke organisatie. Besluiten worden genomen door accountants die bij ú aan tafel zitten. Zo worden optimale (praktische) oplossingen bereikt. Dankzij de aanvullende kennis van de aangesloten specialisten binnen het Stolwijk KennisNetwerk is er sprake van een zeer brede kwaliteitsdienstverlening.

Events, discussie en masterclasses

Voor zorginstellingen organiseert Stolwijk kelderman geregeld speciale bijeenkomsten. Bekijk hier de meest actuele events voor zorgorganisaties.

Stolwijk Kelderman: gewone mensen met bijzondere kennis.

Meer informatie of kennismaken?

Bel Gert Bouwhuis 06 22 76 03 39