Maak je keuze

Aangifte inkomstenbelasting bij (echt)scheiding

27 feb 2015

Vanaf 1 maart 2015 kan er weer aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Bent u in 2014 gescheiden of is de samenleving beëindigd, dan is de aangifte een stuk complexer dan voorheen. De praktijk leert dat het vaak mis gaat op een aantal vaste onderdelen. In deze blog stip ik deze onderdelen kort aan.

Fiscaal partnerschap

Eén van de eerste vragen die opkomt bij het opstellen van de aangifte is: heeft u een fiscaal partner? Het fiscaal partnerschap is onder andere afhankelijk van het wel of niet gehuwd zijn. Gehuwden zijn fiscaal partners totdat een echtscheidingsverzoek is ingediend én ze niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan. Voor samenwonenden met een eigen woning geldt alleen de inschrijving op hetzelfde adres. De inschrijving op een ander adres speelt dus een grote rol.

Het elders inschrijven gebeurt veelal in de loop van het jaar, waardoor ook het fiscale partnerschap in de loop van het belastingjaar verbreekt. Bij de aangifte kunt u er samen voor kiezen om toch voor het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. Het fiscale partnerschap heeft als voordeel dat bepaalde inkomsten, aftrekposten en vermogen vrij kunnen worden verdeeld. De keuze kan daardoor fiscaal voordeel met zich meebrengen.

Tip: kiest u voor samen aangifte doen? Maak dan afspraken over hoe de teruggave of bijbetaling te verdelen. Dit voorkomt vervelende discussies achteraf.

Eigen woning

In het jaar van (echt)scheiding gaat een van de ex-partners vaak elders wonen. Hoofdregel is dat de rente slechts aftrekbaar is naar rato van het eigendom. Het komt echter ook vaak voor de degene die blijft wonen de hypotheek gaat betalen. “Jij woont in het huis, dus jij betaalt ook maar de rente” is een vaak gehoorde reden. Daarnaast heeft de vertrekker vaak andere woonlasten (huur), zodat er ook geen middelen zijn om een deel van de hypotheek te betalen. Fiscaal gaat het hier vaak mis! Om renteaftrek te behouden voor de hele hypotheek moet er namelijk wel wat geregeld worden.

Speelt deze situatie voor u? Kijk dan eens in mijn blog “Hypotheekrente bij einde samenwoning”. De eigenwoningregeling is een lastige regeling die bij scheiding vaak onvoldoende aandacht krijgt. De financiële gevolgen daarvan kunnen fors zijn.

Partneralimentatie

Bij (echt)scheiding speelt alimentatie vaak een rol in de vorm van partner- of kinderalimentatie. Betaalt u kinderalimentatie, dan heeft u mogelijk recht op een vast bedrag aan aftrek levensonderhoud kinderen (let op: pas in 2015 vervallen). De ontvanger hoeft geen belasting over de ontvangen kinderalimentatie te betalen.

Betaalt u partneralimentatie, dan is deze alimentatie volledig aftrekbaar. Het belastingvoordeel bedraagt maximaal 52%. Voor de ontvanger is de alimentatie belast tegen het voor u geldende belastingtarief. Naast inkomstenbelasting is de ontvanger ook een bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd over de alimentatie.

Heffingskortingen

De heffingskortingen wijzen zich bij een reguliere aangifte meestal vanzelf. In het jaar van scheiding verdienen deze echter wat extra aandacht. Afhankelijk van de leefsituatie hebben u en uw ex-partner mogelijk beide recht op combinatiekorting en een alleenstaande-ouderkorting. Het kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap heeft geen invloed op deze heffingskortingen, maar u moet het wel specifiek aangeven als u recht heeft op de kortingen.

Slot

Het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting bij echtscheiding is lastig. Komt u er niet uit of twijfelt u, schakel dan een expert in. Beter nog is om fiscaal advies in te winnen nog voordat u daadwerkelijk gescheiden bent. Met goed advies is namelijk veel financieel voordeel te behalen!

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

Rob Welling, echtscheidingsspecialist
0316-740180
06-41859750
r.welling@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media